(1)
Kudela-Świątek, W. Temat – rzeka… Rozważania Na Marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie Zwierzenia. Rozmowy Z Lucjanem Czubielem, Konserwatorem zabytków W Olsztynie W 1956–1993 r., Olsztyn 2015, Ss. 294. WRHM 2017, 7, 426-432.