(1)
Jarząbek, M.; Żłobecka, K. Sprawozdanie Ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej W 2016 I 2017 R. WRHM 2017, 7, 466-468.