(1)
Szajda, M. Obraz Polski wśród Polskich Żydów W Izraelu. Narracje Przedstawicieli Aliji gomułkowskiej I Emigracji Pomarcowej. WRHM 2019, 8, 143-177.