(1)
Jarząbek, M. Jak uczących Uczyć Historii mówionej? – Sprawozdanie Z III Spotkań Warsztatowych Polskiego Towarzystwa Historii mówionej, Łódź 5–6 XI 2011 R. WRHM 2011, 1, 291-295.