(1)
Tatarenko, A. Badania Nad krzyżami I Kapliczkami przydrożnymi Na Podstawie przekazów świadków Historii. WRHM 2020, 9, 7-26.