(1)
Kudela-Świątek, W. Wielogłos O życiu Miasteczka. Refleksje O Wyzwaniach Historii mówionej Lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści O życiu miasteczka/Oповіді про життя містечка, Red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, Ss. 512. WRHM 2019, 8, 411-423.