(1)
Kudela-Świątek, W. Nieznośny ciężar Przekazu Czyli O przekładzie źródeł mówionych W Badaniach Oral History. WRHM 2012, 2, 5-35.