(1)
Pleskot, P. Oral History W Badaniu Najnowszej Historii Politycznej – garść Refleksji (na dwóch przykładach). WRHM 2020, 9, 137-157.