(1)
Filipkowski, P. O Relacjach byłych więźniów kacetów W kontekście Czasu, Miejsca I Sytuacji Ich Powstania (albo O pożytkach Z Historii mówionej). WRHM 2012, 2, 37-71.