(1)
Łukianow, M. Maria Buko, Pogłosy. Dzieci więźniów Niemieckich obozów Koncentracyjnych, Warszawa 2020, Ss. 218. WRHM 2021, 11, 342-346.