(1)
Siekierska, A. Krzysztof Koszlaga, „Miałem Zakaz Prowadzenia rozmów Z uczniami”. Nauczyciel W Przestrzeni Zawodowej, społecznej I Politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WRHM 2021, 11, 182-205.