(1)
Wiśniewska, D. Sprawozdanie Z XXI International Oral History Association Conference „Harmony and Disharmony. Bringing Together Many Voices”. WRHM 2021, 11, 358-364.