(1)
Gałęziowski, J. Czas Na analizę! O Potrzebie seminariów Historii mówionej. WRHM 2022, 12, 226-246.