(1)
Gibiec, M. Marcelina Jakimowicz, Świat, który Już Nie Istnieje. Polskie I ukraińskie opowieści Biograficzne (1918–1956) [A World That No Longer Exists. Polish and Ukrainian Biographical Stories (1918–1956)], ‘Remembrance and Future’ Centre, Wrocław 2022, Pp. 368. WRHM 2023, 13, 326-335.