(1)
Czapigo, D. Alessandro Portelli, Odkrywając Historię mówioną (Discovering Oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć I Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, Pp. 292. WRHM 2023, 13, 318-324.