(1)
Bortlová, H. V. Kilka Uwag O Narracji Biograficznej Czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo Czeskie W Okresie Tzw. Normalizacji I Transformacji W świetle Oral History). WRHM 2013, 3, 175-185.