(1)
Kurkowska-Budzan, M. Informator, świadek Historii, Narrator – Kilka wątków Epistemologicznych I Etycznych Oral History. WRHM 2011, 1, 9-34.