(1)
Wylegała, A. Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O Historii mówionej Na przykładzie Narracji kazachstańskich Polaków O Represjach Na Tle narodowościowym I Religijnym, Kraków 2013, Ss. 372. WRHM 2014, 4, 283-288.