(1)
Szajda, M. Sprawozdanie Z Sympozjum „Oral History – Historia mówiona” XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. WRHM 2014, 4, 311-316.