(1)
Pałka, J.; Żłobecka, K. W Poczuciu niezasłużonej Infamii – wstępne Wyniki Projektu dotyczącego żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. WRHM 2015, 5, 77-90.