(1)
Kudela-Świątek, W. Awangarda I Outsiderzy. Rozważania O Polskiej Historii mówionej pomiędzy Historią Publiczną a Dyskusją Akademicką. WRHM 2015, 5, 111-139.