Bock-Matuszyk, K. (2015). Zwyczaje i obyczaje górnośląskie. Życie religijne / Oberschlesiche Sitten und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, t. 1), ss. 111; II wojna światowa we wspomni. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 282–283. https://doi.org/10.26774/wrhm.105