Wylegała, A. (2015). Sprawozdanie z konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 291–292. https://doi.org/10.26774/wrhm.108