Filipkowski, P., Wylegała, A., Kurkowska-Budzan, M., & Jarząbek, M. (2015). Historia mówiona w Polsce. Głosy w dyskusji (podczas konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Łódź, 17–18 września 2015 r.). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, 293–308. https://doi.org/10.26774/wrhm.109