Kurkowska-Budzan, M. (2016). On the Fieldwork in Oral History Research. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, 7–19. https://doi.org/10.26774/wrhm.145