Kudela-Świątek, W. (2016). From private memory to the collective image of the Ukrainian Holodomor. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, 33–62. https://doi.org/10.26774/wrhm.148