Szajda, M. (2016). Klasztor wpisany w krajobraz wyspy – s. Agnieszka OCD. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, 159–189. https://doi.org/10.26774/wrhm.155