Bock-Matuszyk, K., & Sowińska, E. (2016). „Oral history – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, 209–211. https://doi.org/10.26774/wrhm.157