Gospodarczyk, H., Rydzewski, R., Szajda, M., & Żłobecka, K. (2016). The experiences of Polish migrants in Iceland. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 6, 213–231. https://doi.org/10.26774/wrhm.158