Gałęziowski, J., & Urbanek, J. (2017). „Etyczny zwrot” w polskiej historii mówionej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 7, 7-34. https://doi.org/10.26774/wrhm.165