Kudela-Świątek, W. (2017). Temat – rzeka… Rozważania na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem, konserwatorem zabytków w Olsztynie w 1956–1993 r., Olsztyn 2015, ss. 294. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 7, 426–432. https://doi.org/10.26774/wrhm.177