Jarząbek, M., & Żłobecka, K. (2017). Sprawozdanie ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej w 2016 i 2017 r. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 7, 466–468. https://doi.org/10.26774/wrhm.183