Stasiak, M. M. (2019). „Czy więc byliśmy i jesteśmy naiwni…?” Jeszcze jeden głos w debacie nad wykorzystaniem relacji ustnych w badaniach najnowszej historii Polski. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, 29–61. https://doi.org/10.26774/wrhm.202