Szajda, M. (2019). Obraz Polski wśród polskich Żydów w Izraelu. Narracje przedstawicieli aliji gomułkowskiej i emigracji pomarcowej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, 143–177. https://doi.org/10.26774/wrhm.227