Jarząbek, M. (2011). Jak uczących uczyć historii mówionej? – sprawozdanie z III spotkań warsztatowych polskiego towarzystwa historii mówionej, Łódź 5–6 XI 2011 r. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 1, 291–295. https://doi.org/10.26774/wrhm.23