Bock-Matuszyk, K. (2019). Feliks Trusiewicz, Tadeusz Szewczyk, Maria Maleńczak, Świadectwa zbrodni wołyńskiej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, 219–322. https://doi.org/10.26774/wrhm.230