Tatarenko, A. (2020). Badania nad krzyżami i kapliczkami przydrożnymi na podstawie przekazów świadków historii. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 7-26. https://doi.org/10.26774/wrhm.244