Kudela-Świątek, W. (2019). Wielogłos o życiu miasteczka. Refleksje o wyzwaniach historii mówionej lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści o życiu miasteczka/oповіді про життя містечка, red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, ss. 512. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 8, 411–423. https://doi.org/10.26774/wrhm.247