Smykowski, M. (2020). Historie mówione polskiego kulturoznawstwa, red. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomółka, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 662. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 287-291. https://doi.org/10.26774/wrhm.257