Urbanek, J. (2020). Warszawa zapamiętana: dwudziestolecie międzywojenne, oprac. Magda Szymańska, wyd. Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2018, ss. 179. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 283-286. https://doi.org/10.26774/wrhm.259