Kudela-Świątek, W. (2012). Nieznośny ciężar przekazu czyli o przekładzie źródeł mówionych w badaniach oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2, 5–35. https://doi.org/10.26774/wrhm.26