Pleskot, P. (2020). Oral history w badaniu najnowszej historii politycznej – garść refleksji (na dwóch przykładach). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 9, 137-157. https://doi.org/10.26774/wrhm.266