Filipkowski, P. (2012). O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu, miejsca i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach z historii mówionej). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2, 37–71. https://doi.org/10.26774/wrhm.27