Tatarenko, A. (2021). Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków, red. naukowa K. Bock-Matuszyk, E. Maj, A. Paprot-Wielopolska, współpraca redakcyjna M. Szajda, P. Zubowski, Wrocław 2020, ss. 384. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 10, 282–286. https://doi.org/10.26774/wrhm.276