Łukianow, M. (2021). Maria Buko, Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020, ss. 218. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 342–346. https://doi.org/10.26774/wrhm.297