Buko, M. (2021). Elżbieta Kuta, „Teraz to wszystko mi się poukładało w jedną, logiczną całość”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 116–159. https://doi.org/10.26774/wrhm.302