Siekierska, A. (2021). Krzysztof Koszlaga, „Miałem zakaz prowadzenia rozmów z uczniami”. Nauczyciel w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 182–205. https://doi.org/10.26774/wrhm.304