Wiśniewska, D. (2021). Sprawozdanie z XXI International Oral History Association Conference „Harmony and Disharmony. Bringing Together Many Voices”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 358–364. https://doi.org/10.26774/wrhm.305