Urru, P. (2022). A History of Boundaries: An Oral History Archive in South Tyrol: [Historia granic: Archiwum historii mówionej w Południowym Tyrolu]. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, 164–177. https://doi.org/10.26774/wrhm.325