Hajduk-Nijakowska, J. (2023). The folklore studies context of oral history. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 8–25. https://doi.org/10.26774/wrhm.328